Українська абераційний
Російська аберрационный
Англійська aberrational